• Persoonlijke Coaching

 • Voor Wie?

  Coaching betekent dat je samen met een coach gericht kijkt naar je persoonlijk functioneren en/of stilstaat bij belangrijke levensvragen. Dit doe je door het bespreken van ingebrachte praktijkvoorbeelden en knelpunten.

  Individuele coaching ondersteunt werknemers die vast lopen in hun werk en moeite hebben daar op eigen kracht uit te komen. Coaching biedt eveneens houvast bij het inwerken in een nieuwe baan. Ook in situaties waarin het functioneren van een medewerker botst met verwachtingen vanuit de organisatie, kan coaching tot positieve resultaten leiden.

  Ten aanzien van persoonlijke levensvragen is de coach je sparringpartner die samen met jou vanuit verschillende invalshoeken onderzoekt wat er nu precies aan de hand is en wat voor jou een adequate manier van handelen is.

 • Persoonlijke coaching: wat kunt je verwachten?

  Door intensieve gesprekken met je coach ontstaat een persoonlijke ontwikkeling. Je krijgt duidelijk zicht op je persoonlijk functioneren. Je leert je sterke en minder sterke kanten kennen. Je krijgt inzicht in je eigen gedrag en houding en het effect daarvan op anderen. Je leert onder woorden te brengen wat je eigenlijk voelt, vindt en wilt. Door dit bewustzijn ontwikkel je meer grip op je situatie en weet je welke aanpak tot de beste resultaten leidt. Je zelfvertrouwen neemt toe en daarmee ook je persoonlijke effectiviteit.

 • Werkwijze

  Tijdens een coachingstraject is een actieve opstelling belangrijk. Ik verwacht dat je gemotiveerd bent, dat je voor jezelf tijd en ruimte creëert om te reflecteren en serieus met je opdrachten aan de gang gaat.

  Het traject bevat de volgende onderdelen:

  • Je werkt aan de hand van een werkboek met oefeningen, testen en opdrachten
  • Je leert je competenties, kwaliteiten en inzichten kennen
  • Je werkt met visualisatie- en mindfulness oefeningen of spelvormen
  • Je kunt gebruik maken van de vragenlijst MBTI (persoonlijkheidstype)

  De omvang van het traject is afhankelijk van de coachvraag en kan in overleg bepaald worden. Het kan variëren van 1 tot 10 individuele gesprekken van 1.5 uur. Zowel live als online, via beeldbellen.