• Ontwikkeladvies traject: subsidie voor loopbaancoaching

  • Met deze tijdelijke regeling kunnen werkenden, waaronder flexwerkers en zelfstandig ondernemers, én niet werkenden met hulp van een loopbaanadviseur zich aanmelden voor een ontwikkeladviestraject. Met dit persoonlijke loopbaanadvies krijg je een beeld van je situatie en wordt de mogelijkheid geboden een eerste stap te zetten in een mogelijke (her)oriëntatie op je arbeidsmarktpositie. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hiervoor een subsidieregeling opengesteld.
    https://www.hoewerktnederland.nl/werknemen/leren-en-ontwikkelen

    Stand van zaken op dit moment
    Veel sneller dan verwacht is wederom het maximum aantal inschrijvingen bereikt.
    Verwacht wordt dat er t.z.t. weer een subsidie voor ontwikkeltrajecten komt. Je kunt je hiervoor aanmelden via het contact formulier op deze site of contact opnemen met info@paulinewortelboer.nl