• Loopbaan coaching

 • Voor Wie?

  Wanneer je werk je steeds meer energie kost. Wanneer het lijkt of je stil staat in je werk. Wanneer je weet dat je het anders wilt, maar niet precies weet hoe. Andere taken, andere functie, andere werkgever, een opleiding wellicht? Of misschien moet je om wat voor reden dan ook je huidige werkplek verlaten. Dat biedt een uitgelezen kans om eens goed uit te zoeken wat je volgende stap zou kunnen zijn.

 • Loopbaan coaching: wat kun je verwachten?

  Loopbaan coaching is een vorm van bezinning op de huidige (werk)situatie. Een pas op de plaats, waar je door een vergrootglas kijkt naar jezelf en je werk. Hoe ben je gekomen tot waar je nu bent? Was dat een vanzelfsprekende keuze, of had het ook anders gekund? Valt er een rode draad te ontdekken in de keuzes die je maakte in je leven? Welke belemmeringen kom je tegen in je werk van alledag? Doe je wat je werkelijk wilt doen?
  Je gaat op zoek naar antwoorden op deze en andere vragen. Je leert je kwaliteiten én je valkuilen kennen. Je weet wat je ontwikkelmogelijkheden zijn en wat je werkelijk wilt in je werkend bestaan. Voor veel mensen is dit een moeilijk moment. Het verkregen inzicht maakt het nog niet eenvoudig om de oude vertrouwde situatie los te laten. Voor de één is een kleine verandering al genoeg om vol enthousiasme verder te gaan, een ander is tevreden met een compromis. Toch is er ook een groep die de stap durft te nemen om de koers te wijzigen en nieuwe zeeën te bevaren. Welk eindresultaat zich ook aandient, bij het afsluiten van de loopbaan coaching heb je zelf de regie over je leven en werk terug. Je weet wat je te bieden hebt en waar je energie van krijgt.

 • Werkwijze

  Tijdens een coachingstraject is een actieve opstelling belangrijk. Ik verwacht dat je gemotiveerd bent, dat je voor jezelf tijd en ruimte creëert om te reflecteren en serieus met je opdrachten aan de gang gaat.

  Het traject bevat de volgende onderdelen:

  • Je schrijft je eigen levensverhaal
  • Je werkt aan de hand van een werkboek met oefeningen, testen en opdrachten
  • Je werkt met kernkwadranten, de elementen vierhoek en de creatiespiraal
  • Je leert je competenties, kwaliteiten en inzichten kennen
  • Je werkt met visualisatie- en meditatie oefeningen of spelvormen 
  • Je kunt gebruik maken van de vragenlijst MBTI (persoonlijkheidstype)

  Loopbaan coaching is een onderzoeksgericht traject dat doorgaans bestaat uit 8 tot 10 individuele gesprekken van 1.5 uur. Zowel live als online, via beeldbellen.